sâmbătă, 28 decembrie 2013

NGC2239 - Nebuloasa TrandafirulLocatie: Valea Izvorului, Mehedinti
Data: 29.10.2013, 07.11.2013
Obiect: ngc2239
Expuneri:7x600, 24x480, ISO800
Montura: Losmandy G11
Telescop: Refractor APO William Optics Megrez 90mm f/6.2
               TeleVue reducător/corector TRF-2008
Cameră: JTW Ultimate 600Dac, Dt=-30grade, temp controlled +/- 2grade
Ghidaj: StarlightXpress Lodestar
Filtre: Hutech 2" LPS-v4
Software: Pixinsight 1.8
          BackyardEOS
          Stellarium
          PHD guiding
          DSS Live
          MaximDL

Observatii: un obiect extraordinar de frumos, cu o editare care a durat aproape 1 luna.
Trimiteți un comentariu